Corona maatregelen

Laatste update: 24-12-2021
Helaas hebben we in Nederland allemaal te maken met de gevolgen van het coronavirus. Livia Kraamzorg levert gewoon kraamzorg. Uiteraard volgen wij de adviezen van het RIVM, GGD en de Brancheorganisatie BO Geboortezorg.

Natuurlijk heeft het coronavirus impact op de zorgverlening. Echter, dit proberen we zoveel mogelijk te beperken door onze kraamverzorgenden veilig de zorg te laten geven. We volgen de landelijke richtlijnen van de RIVM. Onze medewerkers hebben toegang tot deze richtlijnen via het intranet van Livia. Wanneer de richtlijnen veranderen, zullen onze medewerkers hiervan direct op de hoogte worden gebracht.

Mocht een medewerker van ons besmet zijn met het virus of als er een verdenking is op een besmetting, dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Ook kun je in de kraamweek ondervinden dat onze collega geen hand geeft ter begroeting of afscheid en dat zij (nog) vaker haar handen gaat wassen. Tevens houdt zij de voorgeschreven afstand in acht die door de RIVM wordt geadviseerd.

Kraamzorg

Kraamzorg Livia levert op dit moment gewoon kraamzorg in de kraamtijd en bij bevallingen thuis of in het ziekenhuis. Onze kraamverzorgenden houden zoveel mogelijk rekening met de huidige richtlijnen en gebruiken beschermende middelen als de situatie daar om vraagt.

Wanneer er klachten zijn als verkoudheid, hoesten of koorts in het kraambed, dan willen we je vragen om dit ook te melden bij ons en de verloskundige. Direct contact opnemen met de GGD voor een test afspraak is noodzakelijk. De kraamverzorgende zal bespreken op welke manier de zorg gegeven kan worden, totdat de testuitslag bekend is.

Intakes

De intakes worden momenteel gehouden door middel van videobellen. Mocht je het om welke reden dan ook liever vanuit huis doen, geef het dan bij ons aan. In overleg is dit mogelijk.

Kraambezoek

Wij geven het dringende advies om geen kraambezoek te ontvangen op het moment dat de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is.

Mocht je toch heel graag conform de richtlijnen van het RIVM bezoek willen ontvangen, dan is ons advies om twee vaste (dezelfde) bezoekers in de gehele kraamtijd aan te houden.

  • Het kraamgezin vraagt vooraf goed na of er klachten zijn bij het bezoek. Laat het bezoek bij klachten niet door gaan.
  • Het bezoek houdt zich aan de hygiëne maatregelen.
  • In de ruimte moet 1,5e meter afstand mogelijk zijn.
  • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgende uit kwetsbare groepen.

Bij de start van de kraamzorg zal de kraamverzorgende hier samen met jou afspraken over.

Beschermingsmiddelen tijdens de zorg

In verband met de onzekerheid rondom de omikron variant, adviseren wij onze kraamverzorgenden om de zorg in het gezin te verlenen met een mondkapje op en handschoenen aan. Op het moment dat de kraamverzorgende zich binnen 1,5 meter afstand bevindt van een volwassene in het kraamgezin, is ons dringende advies of de betreffende persoon dan ook een mondkapje wil dragen.

Onze kraamverzorgenden nemen daarnaast extra hygiënemaatregelen, zoals het schoonmaken van deurgrepen en lichtschakelaars.

Borstvoeding

Het coronavirus zorgt in Nederland gelukkig voor steeds minder besmettingen. Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn wat betreft de combinatie borstvoeding en corona.

La Leche league geeft via de website de volgende informatie over COVID 19 en borstvoeding: UPDATE COVID-19 vaccinaties en borstvoeding | Borstvoedingorganisatie La Leche League

Ben je op dit moment mogelijk besmet met het coronavirus en zoek je hier meer informatie over, kijk dan op de website van het RIVM, klik hier.

Algemene informatie over het geven van borstvoeding of flesvoeding, vind je op de site van het voedingscentrum, klik hier.

Leerlingen

Ook tijdens deze bijzondere periode gaat het opleiden van kraamverzorgenden door. Er zijn vanuit de landelijke partijen afspraken gemaakt over richtlijnen voor het begeleiden van kraamverzorgenden in opleiding met de huidige corona maatregelen.

De kraamverzorgenden in opleiding en de werkbegeleiders van Livia Kraamzorg werken volgens deze landelijke richtlijnen. Tijdens het intakegesprek zal er met jou besproken worden of je openstaat voor een kraamverzorgende in opleiding en haar werkbegeleider.

Meer informatie kan je vinden in onze Q&A.

Livia Kraamzorg is 24/7 bereikbaar