Corona maatregelen

Helaas hebben we in Nederland allemaal te maken met de gevolgen van het coronavirus. Livia Kraamzorg levert gewoon kraamzorg. Uiteraard hebben wij wel maatregelen getroffen om er alles aan te doen de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uiteraard volgen wij de adviezen van het RIVM en de GDD. We houden deze adviezen nauwlettend in de gaten zodat we onze medewerkers op tijd kunnen informeren. We begrijpen dat informatie in deze periode ontzettend belangrijk is. Daarom hebben we alle informatie verzameld in onderstaande documenten:

Wat betreft mondkapjes:

Omdat wij de gezondheid van jullie en jullie kleintje op nummer één zetten verwachten wij dat jullie tijdens de kraamweek voldoende mondkapjes in huis hebben. We vragen je deze te gebruiken voor wanneer je je binnen de 1,5e meter tot onze kraamverzorgende bevindt (minimaal één mondmasker per persoon per dag). Onze kraamverzorgenden zullen dan zelf uiteraard ook een mondkapje dragen. Daar zorgt de kraamverzorgende zelf voor.

Zwanger en Covid:

Nu je zwanger bent, kunnen wij ons voorstellen dat je best wat vragen hebt rondom COVID. We adviseren je om tijdens de zwangerschap, je vragen en onzekerheden altijd te bespreken met je eigen verloskundige. Zij kan je waarschijnlijk het antwoord op de meeste vragen geven. Een aantal vragen kun je daarnaast hier terugvinden.

Informatie aangaande kraamvisite en intakes:

In de regio’s waar kraamzorg Livia werkzaam is, geldt risiconiveau ernstig of zeer ernstig. Om deze reden hebben wij per 15 juli toch het volgende moeten besluiten;

  • Er geldt bij risiconiveau ernstig een maximaal aantal van 2 externe bezoekers in de kraamperiode, op voorwaarde dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
  • Bij risiconiveau zeer ernstig geldt dat er in de kraamweek in principe geen bezoek ontvangen kan worden.

Het is aan jullie als ouders om hier op de bij jullie passende manier mee om te gaan, buiten de werktijden van de kraamverzorgende om. Het dringende advies blijft vanuit Livia om het bezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de Livia kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat jullie als gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting.

Wij zullen per bovengenoemde datum onze intakes aan huis omzetten naar intakes middels beeldbellen.In specifieke situaties leveren wij maatwerk en komen wij alsnog thuis op intake. Wij zorgen dan dat wij dit conform de veiligheidsrichtlijnen doen. Voorwaarde voor dit huisbezoek is natuurlijk wel dat iedereen in goede gezondheid verkeert.

Zie de link Q&A Corona-virus: Client informatie Kraamzorg Livia voor de meest recente informatie.

COVID-19 en borstvoeding

Het nieuwe coronavirus zorgt in Nederland gelukkig voor steeds minder besmettingen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat jullie alsnog vragen hebben over de combinatie borstvoeding en Corona.

La Leche League geeft via de website de volgende informatie over COVID-19 en borstvoeding: www.llli.org/coronavirus/
In Nederland is meer informatie over Corona te vinden via de websites van de overheid en het RIVM.

Bronnen:
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know
www.llli.org/coronavirus/
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Livia Kraamzorg is 24/7 bereikbaar