Corona maatregelen

Helaas hebben we in Nederland allemaal te maken met de gevolgen van het coronavirus. Livia Kraamzorg levert gewoon kraamzorg. Uiteraard hebben wij wel maatregelen getroffen om er alles aan te doen de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uiteraard volgen wij de adviezen van het RIVM en de GDD. We houden deze adviezen nauwlettend in de gaten zodat we onze medewerkers op tijd kunnen informeren. We begrijpen dat informatie in deze periode ontzettend belangrijk is. Daarom hebben we alle informatie verzameld in onderstaande documenten:

Zwanger en Covid:

Nu je zwanger bent, kunnen wij ons voorstellen dat je best wat vragen hebt rondom COVID. We adviseren je om tijdens de zwangerschap, je vragen en onzekerheden altijd te bespreken met je eigen verloskundige. Zij kan je waarschijnlijk het antwoord op de meeste vragen geven. Een aantal vragen kun je daarnaast hier terugvinden.

Informatie aangaande intakes:

Gezien de verruiming in de COVID-19 maatregelen, kunnen wij in de laatste week van mei weer starten met intake gesprekken thuis. Daar zijn we blij om. Voorwaarde voor dit huisbezoek is natuurlijk wel dat iedereen in goede gezondheid verkeert. Zie de link Q&A Corona-virus: Client informatie Kraamzorg Livia voor de meest recente informatie.

COVID-19 en borstvoeding

Het nieuwe coronavirus zorgt in Nederland gelukkig voor steeds minder besmettingen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat jullie alsnog vragen hebben over de combinatie borstvoeding en Corona.

La Leche League geeft via de website de volgende informatie over COVID-19 en borstvoeding: www.llli.org/coronavirus/
In Nederland is meer informatie over Corona te vinden via de websites van de overheid en het RIVM.

Bronnen:
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know
www.llli.org/coronavirus/
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Livia Kraamzorg is 24/7 bereikbaar