Onze partners

Livia werkt samen met vaste geboortezorgpartners om kraamzorg nog beter te maken. In Nederland en daarbuiten.

Verloskundigen

We werken met verschillende verloskundigenpraktijken. Hieronder een lijst:
Verloskundigenpraktijk Barneveld
–  EZRA Verloskundigen
ZUIVER Verloskundigen
Verloskundigen aan de Laak
Verloskundig Centrum Veenendaal
Verloskundige Praktijk Lunteren
Eva Verloskundigen Praktijk Ede
Verloskundigenpraktijk Luna
Matea Verloskundigenpraktijk
De Praktijk voor Verloskunde Oorsprong
Verloskundigenpraktijk de Vallei
Odebaar Verloskundigenpraktijk
Verloskundigen Viandenstraat
Verloskundigen de Kei
De Bakermat Praktijk voor Verloskunde
Creation Verloskundigenpraktijk
Verloskundige en Lactatiekundige praktijk de Ooievaar

Verzekeraars

Livia Kraamzorg heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Kraamzorg van Livia wordt door elke zorgverzekeraar vergoed. Weten hoe jij verzekerd bent? Neem dan contact op met je eigen verzekering. 

Ziekenhuis

Wij werken samen met de volgende ziekenhuizen:

– Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
– Meander Medisch Centrum Amersfoort

Beval je poliklinisch in het Meander Medisch Centrum of in De Gelderse Vallei in Ede? Dan mag onze kraamverzorgende mee naar het ziekenhuis. Zij kan jou samen met je eigen verloskundige begeleiden tijdens de bevalling.

Jeugdgezondheidszorg / Consultatiebureau

Zowel tijdens de zwangerschap als in de kraamweek kun je in contact komen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dat kan tijdens je zwangerschap als er aanleiding toe is. Bekijk hier de informatiefolder.

Tijdens je kraamweek krijgt je kindje een hielprik en gehoortest aangeboden door het consultatiebureau. Dat gebeurt al in de eerste week na de bevalling. Zo gaat je kindje direct goed van start. Wij werken samen met GGD Gelderland Midden en GGD regio Utrecht.

La Leche Leaque

Voor La Leche League is borstvoeding meer dan alleen een manier om een baby te voeden. Borstvoeding is de basis van de relatie die je hebt met je baby en de eerste manier om in te gaan op de behoefte. De organisatie heeft tien uitgangspunten en iedere leidster handelt in overeenstemming met deze punten. De La Leche League-leidster waar Livia Kraamzorg contact mee heeft, vind je hier.

Lactatiekundigen

Wij zijn verbonden aan een aantal vaste lactatiekundigen uit de regio. Zij geven advies en hulp bij borstvoeding. In je zorgpolis zie je of een consult van een lactatiekundige wordt vergoed. Vind hier een overzicht van vergoedingen en verzekeringen. Als er in je kraamweek een beroep wordt gedaan op een lactatiekundige, dan verzorgen wij dit samen met jou en de verloskundige.

Moeders voor Moeders (Goed doel)

Moeders voor Moeders zet zich in voor stellen met vruchtbaarheidsproblemen. De organisatie zamelt urine in van zwangere vrouwen. Uit deze urine wordt het HCG-hormoon gewonnen, waarmee farmaceutische bedrijven geneesmiddelen maken voor vruchtbaarheidsbehandelingen.  

Rescue Baby Gambia (Goed doel)

In Essau in Gambia ondersteunen wij de verlos/kraamafdeling van een ziekenhuis. Het doel is om de babysterfte te verminderen. Dat doen we door te helpen met betere zorg en begeleiding voor moeder en kind.

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)

Livia Kraamzorg maakt onderdeel uit van twee verschillende VSV’s: VSV Amersfoort en VSV Ede. Een VSV is een regionaal samenwerkingsverband tussen alle geboortezorgorganisaties die betrokken zijn bij een zwangerschap.
Binnen een VSV werken disciplines zoals kinderartsen, gynaecologen, arts-assistenten, klinisch verloskundigen, eerstelijns verloskundigen en kraamzorgorganisaties nauw samen. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over goede zorg en de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden van de diverse disciplines. Tevens worden lijn overstijgende protocollen gemaakt die de zorg ten goede komen.

Bo Geboortezorg

Samen met Bo Geboortezorg werken we aan het sterker maken en professionaliseren van de kraamzorg. Bo behartigt belangen, ondersteunt organisaties bij hun bedrijfsvoering en stimuleert onderzoek en samenwerking. Uiteraard met als doel het leveren van kwalitatieve zorg, waarbij de klant centraal staat.

Livia Kraamzorg is 24/7 bereikbaar