Vacature cliëntenraad Livia Kraamzorg

Voor onze op te zetten cliëntenraad zoeken wij bevlogen leden met gevoel voor (kraam)zorg.

Ben je een (oud) cliënt of familielid van een (oud) cliënt of bezit je specifieke deskundigheid op dit gebied? En zet je je graag in voor de belangen van onze huidige en toekomstige cliënten? Solliciteer dan naar deze functie.

Livia is een kleinschalig kraamzorgbureau met korte lijnen. We zijn hands-on en schakelen snel. Voor ons is dit de start van een cliëntenraad binnen Livia. Vanwege onze beperkte omvang (< 50 medewerkers) en onze passie voor de zorg zijn we gewend om dicht bij de cliënt te staan. 

Om deze reden zijn we op zoek naar leden die passen bij deze informele bedrijfscultuur en praktisch met ons aan de slag willen gaan. Samen met jou willen we de cliëntenraad met 3 leden opzetten en vormgeven op een wijze die recht doet aan onze organisatie. Dat betekent dus dat we met elkaar de medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement gaan vormgeven. Praktisch gezien betekent het ook dat je beschikbaar bent voor 4-6 vergaderingen per jaar.

Wat doet de cliëntenraad? 

De cliëntenraad is geen klachtenorgaan, maar geeft op hoofdlijnen advies. Zo’n advies kan bijvoorbeeld voortkomen uit kwaliteitscijfers en tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers en/of cliënten. De cliëntenraad kan ook advies uitbrengen naar aanleiding van opmerkingen en vragen van cliënten. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en probeert met de organisatie mee te denken vanuit dat perspectief.

De functie is voor 4 jaar en in principe onbezoldigd. Wel kent het een beperkte vrijwilligersvergoeding van maximaal 250 euro per jaar. Omdat het eerste jaar de medezeggenschap binnen de organisatie nog zal worden neergezet is hier extra een vrijwilligersvergoeding van 250 euro voor gereserveerd.  Daarnaast krijg je een onkostenvergoeding voor eventuele kilometers die je maakt. 

Dus vind je het leuk om hier een bijdrage aan te leveren? 

Stuur dan je sollicitatie naar gertrude@kraamzorglivia.nl

Wij zullen in september gesprekken gaan inplannen en kijken er naar uit om je te ontmoeten!

 

Livia Kraamzorg is 24/7 bereikbaar

Ben jij die geweldige
kraamverzorgende?

Kom bij ons werken!

Bekijk vacatures